cheveril شماره اطلاعات اینترنتی پلیس فتا

cheveril: شماره اطلاعات اینترنتی پلیس فتا دستگیری مجرم اینترنت

گت بلاگز اخبار حوادث از التماس زنانی که به آنها تجاوز می کردم لذت می بردم / اعتراف جوان مسافرکش

کشور عزیزمان ایران نوشت: این زن به مأموران گفت: «در یکی از محله های غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران سوار ماشین تیبا شده است بودم، ولی بعد از طی مسافتی راننده نا

اعتراف جوان مسافرکش:از التماس زنانی که به آنها تجاوز می کردم لذت می بردم

عبارات مهم : اداره

چندی قبل زن جوانی از یک مسافرکش به علت تجاوز شکایت کرد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: این زن به مأموران گفت: «در یکی از محله های غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران سوار ماشین تیبا شده است بودم، ولی بعد از طی مسافتی راننده ناگهان در محلی خلوت نگه داشت. او گفت ماشین خراب شده است ،ولی ناگهان تمام درهای ماشین را قفل کرد و بدون توجه به التماس هایم، بی رحمانه مرا مورد آزار و اذیت قرار داد، بعد هم رهایم کرد و گریخت.»

با مشخصاتی که قربانی ماجرا در اختیارکارآگاهان قرارداده بود، ردیابی های تخصصی دراین باره آغازشد. این درحالی بود که در پی شروع تحقیقات، دو زن دیگر نیز با مراجعه به پلیس از راننده تیبا شکایت کردند. سومین قربانی هم موفق شده است بود با پرتاب کردن خود از ارابه شیطانی فرار کند.

از التماس زنانی که به آنها تجاوز می کردم لذت می بردم / اعتراف جوان مسافرکش

به دنبال شکایت سه زن جوان، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت به دستور بازپرس سهرابی، به تحقیق دراین باره ادامه دادند تا اینکه بعد از بررسی تصویرهای دوربین های مداربسته، موفق به شناسایی متهم شده است و او را درعملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

متهم که ابتدا منکرتمامی اتهاماتش بود، بلافاصله راهی اداره آگاهی شد، ولی بعد از روبه روشدن با قربانیانش از سوی آنها شناسایی شد و به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: «من متأهل هستم و کارم مسافرکشی هست، ولی متأسفانه گرفتار وسوسه های شیطانی شدم. هنگامی که هم می دیدم زنان و دختران جوان التماس می کنند و با گریه از من می خواهند که با آنها کاری نداشته باشم لذت می بردم و بدون توجه به حرف هایشان، فقط به خواسته های خودم فکرمی کردم و…»

کشور عزیزمان ایران نوشت: این زن به مأموران گفت: «در یکی از محله های غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران سوار ماشین تیبا شده است بودم، ولی بعد از طی مسافتی راننده نا

درحال حاضر با دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران، متهم در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی واقع شده است است و بازجویی های تخصصی جهت شناسایی سایرقربانیانش ادامه دارد.

واژه های کلیدی: اداره | تخصصی | ماشین | اعتراف | شناسایی | شکایت کردن | پلیس آگاهی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog